ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 …

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม…

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร ,…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวาริน   วิชาชาติ  และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3…

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน กรอกเพื่อ Login…

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว :…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และห้องเรียนพิเศษ ป.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องพิเศษป.2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖…

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตรจ้าง

วิชาชาติร่วมเปิดตลาดน้ำโจ้กสุขใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้เปิดตลาดนัดชุมชน โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้กวารินชำราบ  เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต …

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Math and English Program) ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นประจำทุกปี  ในภาคเรียนที่ 1…

รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาะบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา…

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จำกัด

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นเรือนพยาบาลแห่งที่ 2 ของโรงเรียน …

ใบงาน/ใบความรู้รอบ 2

เนื่องจากการหยุดเรียนในในช่วงภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำใบความรู้/ใบงานไว้ให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปทำในช่วงวันหยุดเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 11- วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564…

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 …

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม…

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร ,…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวาริน   วิชาชาติ  และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3…

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จำกัด

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นเรือนพยาบาลแห่งที่ 2 ของโรงเรียน …

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ผลงานทางวิชาการครู

RSS รวมข่าวไอที

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

RSS รวมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง