ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมเอกสาร ชุดที่ 7 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

กำหนดการรับเอกสาร ชุดที่ 7 ใบงานใบความรู้ (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ รับวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ทุกระดับชั้น ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.รับได้ที่ครูประจำชั้น

รวมเอกสาร ชุดที่ 6 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

รวมเอกสารชุดที่ 4 ใบความรู้ ใบงาน แหล่งเรียนรู้ อนุบาล 1- ม.3

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

รวมเอกสาร ใบความรู้ ใบงาน (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม…

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศักษาปีที่3 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ เข้าคูหากาเบอร์เดียว (เบอร์ 1 2 3)

โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  Learning ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google …

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมเอกสาร ชุดที่ 7 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

กำหนดการรับเอกสาร ชุดที่ 7 ใบงานใบความรู้ (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ รับวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ทุกระดับชั้น ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.รับได้ที่ครูประจำชั้น

รวมเอกสาร ชุดที่ 6 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน

                    โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  ดังเอกสารที่แนบมาด้วย Download   --->…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จำกัด

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นเรือนพยาบาลแห่งที่ 2 ของโรงเรียน …

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

ผลงานทางวิชาการครู

RSS รวมข่าวไอที

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

RSS รวมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง