ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

บุคลากรในโรงเรียน

รวมลิงค์ทางการศึกษาน่ารู้

สารสนเทศออนไลน์ ท.ว.ช.

รวมลิงค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ 2-2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดูผลการเรียนระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่…

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์…

ผลงานทางวิชาการ นางสาวพิสมัย ลาภสาร (คศ.4)

นางสาวพิสมัย ลาภสาร ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

ผลงานทางวิชาการครู

งานจัดซื้อ-จัดจ้างโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน…

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕…

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…