ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

บุคลากรในโรงเรียน

รวมลิงค์ทางการศึกษาน่ารู้

สารสนเทศออนไลน์ ท.ว.ช.

รวมลิงค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

เปิดโครงการกิจกรรมปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนูอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย  ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์…

การประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เข้าร่วมการประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ…

จัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียน/ครู และบุคคลากรโรงเรียนฯ และการจัดกิจกรรม…

วันพุธที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดกองการศึกษา…

ตารางสอบ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กันยายน 2565  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ณ…

“รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 21 กันยายน 2565  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

ผลงานทางวิชาการครู

งานจัดซื้อ-จัดจ้างโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕…

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

สรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน

                    โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก…