ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

บุคลากรในโรงเรียน

รวมลิงค์ทางการศึกษาน่ารู้

สารสนเทศออนไลน์ ท.ว.ช.

รวมลิงค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตารางสอบ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กันยายน 2565  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ณ…

“รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 21 กันยายน 2565  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

วันที่ 16 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …

พิธีรับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” สนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวกล้ายุทธ

วันที่ 13 กันยายน 2565   ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับมอบ “ศาลากล้ายุทธ”…

ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง…

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้การต้อนรับ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพิจิตร…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี…

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ปี 2565

วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

ผลงานทางวิชาการครู

งานจัดซื้อ-จัดจ้างโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕…

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

สรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน

                    โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก…