ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตรจ้าง

วิชาชาติร่วมเปิดตลาดน้ำโจ้กสุขใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้เปิดตลาดนัดชุมชน โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้กวารินชำราบ  เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต …

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Math and English Program) ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นประจำทุกปี  ในภาคเรียนที่ 1…

รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาะบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา…

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จำกัด

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นเรือนพยาบาลแห่งที่ 2 ของโรงเรียน …

ใบงาน/ใบความรู้รอบ 2

เนื่องจากการหยุดเรียนในในช่วงภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำใบความรู้/ใบงานไว้ให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปทำในช่วงวันหยุดเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 11- วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564…

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียน

ผลการตรวจ PCR covid-19 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ตรวจไม่พบเชื้อ และจะทำการตรวจ ซ้ำอีกครั้งภายใน 7 วัน

ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ร่วมต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตรจ้าง

วิชาชาติร่วมเปิดตลาดน้ำโจ้กสุขใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้เปิดตลาดนัดชุมชน โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้กวารินชำราบ  เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต …

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Math and English Program) ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นประจำทุกปี  ในภาคเรียนที่ 1…

รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาะบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา…

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จำกัด

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นเรือนพยาบาลแห่งที่ 2 ของโรงเรียน …

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ผลงานทางวิชาการครู

RSS รวมข่าวไอที

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

RSS รวมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง