Home-2

[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1597660400313{background-color: #090377 !important;}”][vc_column]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ร่วมต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ   หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองติดตามทางหน้าเว็บโรงเรียน หรือ เพจโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…

รับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดที่นี่  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว  เข้าทำการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องเรียนพิเศษ  ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ข ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าทำการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563…

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดประกาศของโรงเรียนคลิกที่นี่ ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Science Math English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓…

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น…

นักเรียนเข้าค่ายโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) ณ ม.อุบลฯ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการค่ายนัดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี …
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_wp_categories][/vc_column][vc_column width=”3/4″]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″]

จัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…
[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

ผลงานทางวิชาการครู

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_wp_rss items=”10″ options=”show_summary,show_author” title=”รวมข่าวไอที” url=”https://krooit.com/category/software/feed/”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_wp_rss items=”10″ options=”show_summary,show_author” title=”รวมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” url=”https://krooit.com/category/share/feed/”][/vc_column][/vc_row]