ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 


นายรัชตะวงศ์  คนมั่น
RATCHATAWONG KHONMUN
หัวหน้าสายชั้น
ครูเชี่ยวชาญ


นางธิดารัตน์  ยิ่งยืน
THIDARAT YINGYUEN
ครูชำนาญการ
ครูปรจำชั้น ป. 1/1


นางรัตนพร  พิลึก
RATTANAPORN PHILUEK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 1/2


นางพิณทิพย์  ภักดี
PINTIP  PHAKDEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 1/3


นางวิไล  ภาเรือง
WILAI PARUANG
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 1/4


นางณัชชา  มุลคุตร
NATCHA  MULLAKHUT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 1/5


นางสาวพัชริดา  จันทะกรณ์
PATCHARIDA CHANTAKORN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 1/6


นางสุติมา  คำตั้งหน้า
SUTIMA  KAMTANGNA
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอานนท์  พลสวัสดิ์
ANON PONSAWAT
ครูชำนาญการ


นางพิมพ์ชนก  คำหงษา
PIMCHANOK KHAMHONGSA
ครูชำนาญการพิเศษ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ให้แก่คณะครูสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูสามารถผลิต/ตัดต่อวีดิทัศน์การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms…
Read More...

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมการจัดทำสื่อการสอนให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการมอบหนังสือเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น…
[/vc_column][/vc_row]