ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสุข
FUREERAT KASAMSUK
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 2/2
เว็บไซต์ของครู


นางอรชร  ศรีพิทักษ์

ORACHON SRIPITAK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางณิรัชพร  มีโต
NIRATCHAPORN MEETO
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสุภาพรรณ วงษ์คำ

SUPAPHAN WONGKHAM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/4
เว็บไซต์ของครู


นางเตือนใจ  ขุนศรี
TRANJAI KHUNARI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/5
เว็บไซต์ของครู


นางนวรัตน์  รณยุทธ
NAWARAT RONNAYUT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/6
เว็บไซต์ของครู


นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสด
WILAILUCK KAEWSOT
ครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษสายชั้น
เว็บไซต์ของครู


นางสาวพิกุล  นามมุงคุล
PIKUL NAMMUNGKUL
ครูชำนาญพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางกนกอร  จันทร์เกษร
KANOKON JANKESORN
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู