ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]


นางสาวมณีรัตน์  กล้ายุทธ
MANEERAT KAYUT
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
ครูปรจำชั้น ป. 3/6


นางสาวจันทา  แสนทวีสุข

JANTA SANTHAWEESUK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 3/1


นางวิสาขา  หนักแสนคำ
WISAKHA NUKSAENKHAM
ครูชำนาญพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 3/2


นางนภาพร  ทองทับ

NAPAPORN THONGTUB
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 3/3


นางสาวปิยะพร  เสถียรเสาวภาคร์
PIYAPORN SATIENSAOWAPAK
ครูชำนาญการ
ครูปรจำชั้น ป. 3/4


นางนันทิยา  ปั้นทอง
NANTIYA PUNTHONG
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 3/5


นางพัทรา  ไกรษี
PATTARA GRAISEE
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัชต์วดี  ไชยยิ่งกฤษศิริ
RACHWADEE CHAIYINGKRITSIRI
ครูชำนาญการ


นางแสงดาว  น้อยวรรณะ
SANGDOW NOIWANNA
ครูชำนาญพิเศษ


นายฉลาด  ทองศรี
CHALAD THONGSRI
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพัตรา  เกลื่อนเพชร
SUPATTRA KLUENPHETCH
ครูเชี่ยวชาญ


นางรชาภา  สงวนรัษฎ์
RACHAPHA SANGUANRAT
ครูชำนาญพิเศษ


 


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมการจัดทำสื่อการสอนให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการมอบหนังสือเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
[/vc_column][/vc_row]