ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 


นางรัญญาภรณ์  ส่งสุข
RANYAPORN SONGSUK
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูปรจำชั้น ป. 4/2


นางดวงกมล ทองศรี

DOUNGKAMOL THONGSRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 4/1


นางอังคณา  ภูมิพายัพ
ANGKANA PUMIPAYAP
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 4/3


นางชาลินี  โสดาลี

CHALINEE SODALEE
ครูชำนาญการ
ครูปรจำชั้น ป. 4/4


นางกาญจนา  บัวหอม
KANJANA BUAHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 4/5


นางสุธิดา  ยิ่งเจริญพาสุข
SUTIDA YINGCHAROENPASUK
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 6/6


นางสุภาพ  ไชยกาล
SUPARB CHAIYAKARN
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารีรัตน์  โสกัณทัต
AREERAT SOKANTAT
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิรายุ  สายทอง
JIRAYU SAYTHONG
ครูชำนาญการพิเศษ


พันจ่าเอกดวงพร นามหิงษ์
DUANGPORN NAMHING
ครูชำนาญการ

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมการจัดทำสื่อการสอนให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
Read More...

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
Read More...

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา 2562
Read More...

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…
Read More...

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…
Read More...

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…
Read More...
[/vc_column][/vc_row]