ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

 


ดร.ปริญญา  เพชรดี

PARINYA   PETCHDEE
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น
ครูปรจำชั้น ป. 5/1


นางทิพวรรณ  สืบสหการ

TIPPAWAN  SUEBSAHAKARN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 5/2


นางสุดารัตน์  ตั้งวงศ์ไชย

SUDARAT  TANGWONGCHAI

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 5/3


นางประไพศรี  เศิกศิริ
PRAPAISRI  SERKSIRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 5/4


นายเวียงไชย  มิมาชา
WIANGCHAI  MIMACHA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 5/5


นางกิ่งอุบล  ศรีแสง
KINGUBON  SRISAENG
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 5/6


นางเนตรบังอร  ศรไชย
NEDBANG-ORN  SONCHAI
ครูเชี่ยวชาญ


นางธีรนุช  บุญประชม

TEERANUCH  BOONPRACHOM
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาพิน  บุุญจูง

NAPAPIN  BOONJUNG
ครูชำนาญการ


นายนรินทร์  มิระสิงห์
NARIN  MIRASINGH
ครูชำนาญการพิเศษ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมการจัดทำสื่อการสอนให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท  
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row]