ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 


นายสมนึก น้อยวรรณะ
SOMNUEK NOIWANNA
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
ครูปรจำชั้น ป. 6/1


นางชลัยรัตน์  สองสี

CHALAIRAT  SONGSRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูปรจำชั้น ป. 6/2


นางสริตา  กันยามา
SARITA  KANYAMA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 6/3


นายสันติชัย  ฤทธาพรม

SANTICHAI  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 6/4


นายปรีชากร  นามแสงผา
PREECHAKORN  NAMSEANGPHA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปรจำชั้น ป. 6/5


นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก
THAKIATKAMOL THONGNGOK
ครูชำนาญการ
ครูปรจำชั้น ป. 6/6


นางไพริน  พุฒตาล
PHAIRIN  PHUTTAN
ครูเชี่ยวชาญ


นายเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ
JETTRAKAN  BOONPRASIT
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอัครพล  พลชัย
AKKHARAPHON  PHONCHAI
ครูชำนาญการ


นางสาวเจนจิรา  พวงจำปา
CHENCHIRA  PHUANGCHAMPA
ครูอัตราจ้าง

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 –…
Read More...

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา…
วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ…
Read More...

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน…

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1…
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก…
Read More...
[/vc_column][/vc_row]