ครูสายชั้นอนุบาล 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]


นางจิตรลดา  บุญเหมาะ

JITLADA BOONMOR
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1


นางพรพิศ  สวาทที
PORNPIT SAWATTEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2


นางสาวภัทรวดี  พิมพกัน

PATTARAWADEE PIMPAKAN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3


นางสาวสุภาพร  ชนะกุล
SUPAPORN CHANAKUL
ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4


นางสาวลัคณา  หวังดี
LAKKANA WANGDEE
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนพร  ศรีนาเรือง
THANAPORN SRINARUENG
ผู้ช่วยครู


นางสาวปรียนินท์  ธรรมคุณ


ผู้ช่วยครู

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]