เพลงประจำโรงเรียน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เพลงมาร์ชวิชาชาติ

ซาวด์ดนตรีเพลงมาร์ชวิชาชาติ

เพลงวิชาชาติรำลึก

ซาวด์ดนตรีเพลงวิชาชาติรำลึก

เพลงวันนี้วันนั้นฉันไม่ลืม

คลิกดาวน์โหลดเพลงทั้งหมดได้ที่นี่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

ผลงานทางวิชาการครูธเกียรติกมล ทองงอก

ผลงานทางวิชาการ คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

ผลงานทางวิชาการ นายคณพศ  วิลามาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ…

ผลงานทางวิชการคุณครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

  ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  …

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ร่วมต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ   หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองติดตามทางหน้าเว็บโรงเรียน หรือ เพจโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…
[/vc_column][/vc_row]