ธรรมะเดลิเวอรี่วิชาชาติ

0

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศ ณ วัดแสนสำราญ  ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โดยมีนายสราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี  มีคณะครู และ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม