โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

0

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธร และศึกษาธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเจดีย์เก่าแก่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร