รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่

0

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท