โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2562

0

 

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรม ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำความรู้จากโครงการดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้