การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูชำนาญการพิเศษ

0

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ  โดยมี นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม1โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ