โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

0 255

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา 2562