เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562

0

เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุม รร.เทศบาลแสนสุข