ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ข

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าทำการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  โดยจะทำการสอบ ณ อาคาร 4 (อาคารหน้าเสาธงชาติ)  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. หากไม่มาทำการสอบ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาที่สถาบันแห่งนี้