ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดที่นี่ 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว  เข้าทำการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
ที่ห้องเรียนพิเศษ  ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์