รับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

0

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  หากท่านต้องการนำบุตรหลานเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ให้ปฏิบัติดังนี้

1. scan Qr-code ในภาพ หรือ
2. คลิกลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนในระบบออนไลน์ที่นี่
3. เมื่อคลิกส่งข้อมูลแล้วทางโรงเรียนจะได้รับข้อมูลของท่าน หรือท่านสามารถคลิกดูข้อมูลผู้สมัครได้ที่นี่ 

เมื่อท่านสมัครแล้วให้ท่านมาชำระเงินและนำเอกสารสำเนาตัวจริงส่งทางโรงเรียนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ต้้งแต่วันที่ 11 -15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องบริหาร   หากมีปัญหาให้สอบถามผ่านทาง  045-321632 หรือ 045-323559  หรือสอบถามผ่านหน้าแชทในเฟสบุ๊คโรงเรียน