อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่1)

0

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ให้แก่คณะครูสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูสามารถผลิต/ตัดต่อวีดิทัศน์การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms