รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 …

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม…

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร ,…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวาริน   วิชาชาติ  และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3…

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน กรอกเพื่อ Login…

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว :…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และห้องเรียนพิเศษ ป.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องพิเศษป.2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖…