เปิดโครงการกิจกรรมปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนูอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย  ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)…

มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์…

การประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เข้าร่วมการประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ…

จัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียน/ครู และบุคคลากรโรงเรียนฯ และการจัดกิจกรรม…

วันพุธที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดกองการศึกษา…

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กันยายน 2565  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ณ…