“รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 21 กันยายน 2565  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

วันที่ 16 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …

พิธีรับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” สนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวกล้ายุทธ

วันที่ 13 กันยายน 2565   ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับมอบ “ศาลากล้ายุทธ”…

ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง…

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้การต้อนรับ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพิจิตร…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี…

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ปี 2565

วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…