ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

วันนี้  11 ธันวาคม 2564  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ    ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ…

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้การต้อนรับ นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์…