โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3

วันนี้ 25 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 ณ…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผลิตสื่อไอที เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

วันนี้ 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผลิตสื่อไอที เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

วันนี้ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ…

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

วันนี้  11 ธันวาคม 2564  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ    ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ…