Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก และ ภาค ข) คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก และ ภาค ข) คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์…

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม Science Math English…

บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม Science Math English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

ผลงานทางวิชาการครูนรินทร์ มิระสิงห์

ชื่อผลงานทางวิชาการ  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5…