Monthly Archives

กรกฎาคม 2019

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ  โดยมี นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการประเมิน…

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วารินทราราม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน…

ธรรมะเดลิเวอรี่วิชาชาติ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศ ณ วัดแสนสำราญ  ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โดยมีนายสราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี  มีคณะครู และ…