Monthly Archives

กันยายน 2019

เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562

เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุม รร.เทศบาลแสนสุข

ผลงานทางวิชาการครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (ค.ศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ …