Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดที่นี่  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว  เข้าทำการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องเรียนพิเศษ  ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ข ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าทำการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563…

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดประกาศของโรงเรียนคลิกที่นี่ ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Science Math English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓…