Monthly Archives

พฤษภาคม 2020

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ   หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองติดตามทางหน้าเว็บโรงเรียน หรือ เพจโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…