Monthly Archives

ธันวาคม 2020

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียน

ผลการตรวจ PCR covid-19 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ตรวจไม่พบเชื้อ และจะทำการตรวจ ซ้ำอีกครั้งภายใน 7 วัน