Monthly Archives

มกราคม 2021

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนพยาบาล ผู้ได้รับคัดเลือก…

สรุปผลกรประมาณราคาค่าก่อสร้างเรือนพยาบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล ที่อาคาร 9…

ผลงานทางวิชาการ ครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์ (คศ.4)

คุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …