Monthly Archives

มีนาคม 2021

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว :…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และห้องเรียนพิเศษ ป.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องพิเศษป.2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖…