Monthly Archives

พฤษภาคม 2021

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 …

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม…