โครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2565

0 546

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ