พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

0 328

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรีย นเทศบาลวารินวิชาชาติ