ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

0 276

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ