พิธีรับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” สนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวกล้ายุทธ

0 417

วันที่ 13 กันยายน 2565   ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากครอบครัวกล้ายุทธ นำโดย คุณนิภาพร  จำปาวงศ์ พร้อมครอบครัวบริจาคเพื่อสร้างศาลาดังกล่าวให้นักเรียนและครูได้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ