ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

0 284

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีนางศศิธร  แจ่มวัย เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน