อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

0 389

วันที่ 21 กันยายน 2565  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ