การประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566

0 320

วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เข้าร่วมการประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี นางสาวสุมุนทา  หาญวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้