มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

0 300

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ให้แก่คุณครูชลัยรัตน์ สองสี  คุณครูธีรนุช บุญประชม  เด็กหญิงอุษาวรรณฏี ศรีประชัย เด็กหญิงธารินดา แสนทวีสุข และเด็กหญิงฐิติพร ภูมิโคกรักษ์ ซึ่ง ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองระดับประเทศ อันดับ 12 ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง