มอบเกียรติบัตรมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2565

0 402

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สุขศึกษาและพลศึกษา ให้แก่ คุณครูดวงพร   นามหิงษ์ ซึ่ง ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับประเทศ อันดับ 16 ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง