ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

0 147

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล