เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

0 963

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผู้สนใจสามารถนำบุตรหลานสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน อาคาร 3 (อำนวยการ) ชั้น 1 ได้ในวันเวลาราชการ เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ตามกำหนดการที่แนบมานี้ หากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม 045-321362 สำหรับรายละเอียดหลักสูตรให้ดูในคู่มือนักเรียน
ดาวน์โหลด  คู่มือนักเรียน
ดาวน์โหลด  แผ่นพับแนะนำการรับสมัครสอบ ม.1-2566