โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

0 68