กิจกรรมติวเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1ห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0 73

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมติวเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1ห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ