การแข่งขันกีฬาภายใน “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 106”

0 351

พิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 106” ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการกีฬาสีภายใน “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 106” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ 

คลิกดูในเฟสบุ๊คโรงเรียนที่นี่