คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูสายชั้นห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูสายชั้นห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

0 149