ม.1เข้าค่ายธรรมะต้านสารเสพติดใจสถานศึกษา

0 60

ค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


 

คลิกดูภาพทั้งหมด